Pallevendere og tipputrustning

Pallevendere snur stabler med gods 180 grader rundt slik at man raskt kan skifte ut gammel eller uren pall, eller bytte ut ødelagte bunnsekker.
Payne fant opp pallevenderne på begynnelsen av 1980-tallet, og disse venderen er så robuste at de uhyre sjelden trenger annet vedlikehold enn litt smøring og utskiftning an enkel slitedeler.
Klikk her for mer info

Tippløfterne dreier og løfter kolli opp 90 grader,
enten manuelt hydraulisk, eller elektrohydraulisk.

Klikk her for mer info

Palleskifterne løfter gods på palle opp litt forbi 90 grader slik at pallen kan trekkes ut, og ny pall settes inn.

Klikke her for mer info

  Payne Pallet Inverters Ltd

Postboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: 22232493
N-0801 Oslo
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: 22236452
 
epost@blakstad.no